2015-CRMP-1229 Milton Mumba Vs Shiedi Sichamba & Samuel Tembo-05-Apr-2017-Ireen Tilisa Wishimanga – April 2017 – Hon. I.T Wishimanga

View Decision

Categories: Subordinate Court Decisions